Ana Sayfa
 Bizi Tanıyın
 Hizmetlerimiz
 Danışmanlarımız
 Etik Kurallarımız
 İletişim
 RE/MAX-Vadi
 Özel Ağ
  HİZMETLERİMİZ
   
RE/MAX Vadi ,“ Dünyada En Fazla Gayrimenkul Satışı Gerçekleştiren’’ RE/MAX sistemine bağlı bir Gayrimenkul Hizmetleri ve Danışmanlık şirketidir.

RE/MAX Vadi, öncelikle ofisimizin bulunduğu Akfırat Beldesi’nde gayrimenkul aracılığına yönelik dürüst ve şeffaf hizmet sunmakla beraber ; müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak yakın çevresindeki TUZLA , PENDİK , KARTAL ve GEBZE bölgelerindeki diğer konut , arsa , arazi ve ticari mülk sahiplerine ve ilgili müşterilerine de aynı standartta servis hizmeti götürmektedir.
RE/MAX Vadi , bölgemizde SU HAVZALARININ ve ormanlık alanların olması nedeni ile bölgeyi doğru anlamayı ve anlatmayı gerek mülk sahiplerine gerekse ilgili müşterilere sunulacak en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.

Bölgemizde HAVZANIN olması imar durumunu etkilemekte ve nereden yer alınacağı amacına bağlı olarak önem taşımaktadır.Yine bölgede ormanlık yerlerin 2B ile olan ilişkisi kurulabilmekte , müşterilerimiz konu ile ilgili bilgilendirilmektedir.

Bu nedenle RE/MAX Vadi bünyesinde çalışan tüm Gayrimenkul Danışmanları her türlü gayrimenkul ihtiyacınızı karşılamak için özel eğitimler almıştır.

MAL SAHİPLERİ İLE ÇALIŞMA
RE/MAX Vadi pazarlamasını üstlendiği gayrimenkulleri hızlı ve değerinde satar.Bu sonucu elde edebilmek için gayrimenkul danışmanımız tarafından “o mülke özel olarak hazırlanan ve birebir uyulacağı taahhüt edilen bir pazarlama planı’’kullanması RE/MAX Vadi’yi farklı kılan çok önemli bir uygulamadır.Bu pazarlama planına göre yapılan çalışmalar, geri dönüşler , alınan teklifler belirli dönemlerde mülk sahiplerine raporlanır ve ihtiyaç duyulduğunda toplantılarla karşılıklı değerlendirilir.

RE/MAX Vadi ile çalışan müşterilerin karşısında herzaman danışmanlık hizmeti alabileceği, alternatif pazarlama yöntemlerini tartışabileceği uzman bir Gayrimenkul Danışmanı bulunur.

RE/MAX Vadi Gayrimenkul Danışmanı güçlü veritabanı ve geniş paylaşım ağı ile çok hızlı şekilde alıcılara ulaşabilir.İçinde oturum veya çalışma devam eden mülklerin pazarlanması sırasında , birlikte belirlenmiş günlerde , sadece gerçek ve ciddi alıcılara mülk gezdirilerek verilen rahatsızlık en aza indirgenir.Böylelikle RE/MAX Vadi müşterileri değerli zamanlarını kendi işlerine, ailelerine ayırma fırsatı bulurlar.

ALICI VE KİRACI ADAYLARI İLE ÇALIŞMA
Alıcı ve kiracı adayları RE/MAX Vadi Gayrimenkul Danışmanları tarafından dinlenir ve ne tür bir yer aradıkları tam olarak belirlenir.Belirlenen ihtiyaca bağlı olarak tüm müşterilerimize ürünler ile ilgili LCD ekranda sunum yapılır.Bu görüşmeyi takiben en geç 3 gün içinde kendilerine geri dönüş yapılır ve uygun portföyler hakkında bilgi verilir.Gezdirilen yerlerdeki her türlü tapu , kadastro , belediye araştırmaları bizzat RE/MAX Vadi Gayrimenkul Danışmanlarınca yapılır.

DESTEK HİZMETLERİMİZ
Konut, Villa , Arsa , Arazi veya Ticari her türlü gayrimenkulün pazarlanmasında tecrübeli olan RE/MAX Vadi’nin ücretsiz “PAZAR ANALİZİ’’hizmetinden yararlanılabilir.Ayrıca değişen pazar şartlarında gayrimenkullerdeki fiyat değişimleri, RE/MAX Vadi’nin uzmanlık bölgesindeki gayrimenkul arz-talep durumu ve yine tüm gayrimenkul hukuku konularında RE/MAX Vadi’den destek alınabilir.

HİZMET BEDELİ
Gayrimenkulün satılamaması durumunda; RE/MAX Vadi’den alınmış olan hizmetler,yapılan reklam çalışmaları ve pazar analizi için mal sahipleri hiçbir ücret ödemezler.

RE/MAX Vadi sadece satış veya kiralama işlemi gerçekleştirirse bir hizmet bedeli hak etmekte olup, satışlarda alıcı ve satıcılardan, kiralamalarda ise sadece kiracılardan hizmet bedeli talep edilir.

ETİK KURALLARIMIZ
RE/MAX Vadi hiçbir zaman Satış Bedelinin üzerine belirli bir kâr koyarak kendine haksız kazanç elde etmez. RE/MAX Vadi “38 Maddelik etik kurallarına’’ tam olarak uymayı taahhüt etmiş olup , ofisteki işlemler herzaman açık, şeffaftır ve alıcı ile satıcı karşılıklı bir araya getirilir.
 
Copyright © 2009 RE/MAX Vadi 216 - 304 04 44 - info@remax-vadi-ist.com